Ovlašćeni prodavac Shell motornih ulja

Reno Riznić | Ovlašćeni prodavac Shell motornih ulja

Ovlašćeni prodavac Shell motornih ulja

Pregrevanje motora – porast radne temperature motora nastaje kao posledica degradacije ulja usled čega ono gubi svojstva podmazivanja što može dovesti do deformacija komponenti motora ili u najgorem slučaju do zaribavanja

Pad pritiska ulja – javlja se usled neodgovarajuće viskoznosti ulja ili neodgovarajućeg kvaliteta, a dovodi do povećanog trenja i habanja pokretnih delova motora, a nadalje do porasta temperature motora  i oštećenja delova motora.

Povećana buka, promena zvuka motora i sporiji start – ulje lošeg kvaliteta brzo gubi viskoznost usled čega uljni film postaje tanji, slabi i prekida se pa dolazi do kontakta metal na metal što rezultira pojavu buke i habanje komponenti motora.

Velike količine taloga u ulju – ulje nema dovoljno deterdžentskih i disperzantskih aditiva koji obezbeđuju čistoću motora, naslage se talože na klipnim prstenovima i ventilima i izazivaju habanje cilindara i delova motora.

Otežano pokretanje motora u zimskim uslovima ukazuje na nedostatak aditiva za održavanje viskoznosti.

Pojava korozije javlja se u nedostatku aditiva koji neutrališu kisele produkte koji se javljaju kao posledica sagorevanja goriva.

Penušanje ulja nepovoljno utiče na podmazivanje i ubrzava oksidaciju ulja

Povećana potrošnja ulja nastaje kao posledica nekvalitetnog baznog ulja koje isparava na nižim temperaturama pa je potrebno češće dolivanje ulja.

Oštećenje ventila i bregaste osovine nastaje kao posledica upotrebe ulja koje pri sagorevanju stvara veliku količine pepela

Da biste izbegli pomenute posledice, prilikom izbora maziva potrebno je da se pridržavate preporuka proizvođača originalne opreme, a kupovinu maziva vršite isključivo kod generalnog i ovlašćenog uvoznika i distributera. Jedino tako možete biti sigurni da ste kupili proizvod koji u potpunosti zadovoljava karakteristike kvaliteta propisane od strane proizvođača maziva

Kompanija Shell nakon 40 godina istraživanja proizvela je JEDINSTVENU GTL TEHNOLOGIJU, tehnologiju kojom se prirodni gas prevodi u visokokvalitetna tečna goriva, bazna ulja za maziva i druge tečne proizvode, koji se uobičajeno dobijaju iz nafte.

Šta je ono što garantuje kvalitet? Ova tehnologija zasnovana je na četrdesetogodišnjem istraživanju, razvoju i iskustvima, a u sam razvoj uloženo je preko 1 bilion dolara. Tokom razvoja celog procesa registrovano je 3 500 patenata.

Postoje različiti načini proizvodnje tečnih goriva i baznih ulja za maziva. Konvencionalna mineralna ulja dobijena iz sirove nafte sadrže mnogo nečistoća, dok sintetička bazna ulja proizvedena po Shell-ovoj GTL tehnologiji garantuju potpunu čistoću. Zašto je to važno?

Shell ulja proizvedena na GTL bazi bolje podnose visoke temperature i bolje se ponašaju u ekstremno hladnim uslovima za razliku od baznih. Ona teško isparavaju, što rezultira ređe dolivanje ulja, a samim tim donosi i uštedu…

Za razliku od konkurentskih ulja, jedino Shell u svom proizvodnom procesu koristi ovu revolucionarnu, GTL tehnologiju.

GTL tehnologija je Shell-ova patentirana tehnologija kojom se prirodni gas prevodi u visokokvalitetna tečna goriva, bazna ulja za maziva i druge tečne proizvode koji se uobičajeno dobijaju iz nafte.

GTL proces sprovodi se u tri faze:

U prvoj fazi se iz prirodnog gasa parcijalnom oksidacijom dobija sintezis gas koji predstavlja mešavinu vodonika i ugljen monoksida;

U drugoj fazi se uz prisustvo katalizatora sintezis gas konvertuje u tečne ugljovodonike koji na sobnoj temperaturi imaju izgled voska;

U poslednjoj fazi se krekovanjem i izomerizacijom oblikuju ugljovodonični lanci traženih svojstava;

Podelite ovaj blog: